Assessment game

Walnutt – game changer in assessment

De meettechnologie achter Walnutt
De serious game van Walnutt is niet alleen leuk om te doen, maar ook heel betrouwbaar. Achter de game schuilt namelijk het PAM, wat staat voor Psychometrisch Attribuut Meetsysteem. Want om gedrag goed te kunnen beoordelen, moet je bewezen concepten uit de psychologie koppelen aan gameconcepten. De game is ontwikkeld in samenwerking met psycholoog Marco van Aarle, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van assessments. Die assessments dienden als basis voor de game developers van &ranj, die de vormgeving van het algoritme achter het spel verzorgden en de psychometrische waarden hebben gegamificeerd.

De test- en validatiefase
Om de serious game te testen hebben honderden testkandidaten eerst de vragenlijsten ingevuld en daarna de game gespeeld. Die resultaten zijn vergeleken om de betrouwbaarheid van de game te meten. De game moet immers dezelfde competenties als de originele test meten, maar dan in game-vorm. En dan wil je zeker weten dat kandidaten die op het papieren assessment hoog scoren op bepaalde vaardigheden, dat in de game ook doen. Zo is de meting van een papieren test gebaseerd op antwoorden die je geeft, terwijl een serious game meet welke beslissingen je neemt en welke handelingen je verricht. Nadat de test was gevalideerd, werd het algoritme dat uit de validatie was voortgekomen, ingebouwd in de backend. Op deze manier kunnen de resultaten uit de game automatisch naar de Talent Tree worden gestuurd.

Papieren assessment meten onder prestatiedruk
Bij een traditioneel, papieren assessment moeten kandidaten stelling nemen en allerlei vragen beantwoorden. Hierbij kunnen ze het gevoel krijgen dat ze getest worden, en komen ze misschien anders over dan ze echt zijn. Of ze geven sociaal wenselijke antwoorden, maar laten niet het achterste van hun tong zien. En de mensen die gewoon niet zo goed zijn in schriftelijk communiceren? Die maken automatisch een slechte indruk, terwijl die over zeer waardevolle eigenschappen voor je organisatie kunnen beschikken. Het zou zonde zijn om hen mis te lopen, puur door de manco’s van een papieren assessment.

Een game meet competenties op een ongedwongen manier
Met de serious game van Walnutt heeft je kandidaat geen moment het gevoel dat hij beoordeeld wordt, omdat hij gewoon een leuk spel aan het spelen is. Juist daardoor kun je zijn persoonlijkheid en vaardigheden goed meten. De game is gebaseerd op uitgebreide vragenlijsten, maar ingekort en vertaald naar een spannende game. De kandidaat denkt dat hij een spel speelt dat hij moet winnen, en gaat daar helemaal in op. Maar hij kan niets ‘goed’ of ‘fout’ doen. Ondertussen meet de game, zonder dat de kandidaat het merkt, competenties als analytisch vermogen, assertiviteit, flexibiliteit, loyaliteit en doorzettingsvermogen.